អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ៖ ប្លុកខ, ផ្ទះល្វែងទាំងមូល, ផ្លូវ ២២ ហៃគូ, ទីប្រជុំជនចាងឆាង, តំបន់ឆាំងឆេង, ហ្វូសសានខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទលេខ ០០៨៦-៧៥៧-៨២២៦ ៣៧៥៤

ទូរសារ៖ ០០៨៦-៧៥៧-៨២៧២ ១៨៦៥

ទូរស័ព្ទ​ចល័តៈ ០០៨៦-១៣៩២៩៩៤៨៤៩៨ / ០០៨៦-១៣៩២៩៩០៩០២២

អ៊ីមែល៖ info@avivafactory.com

ម៉ោង៖ ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃអាទិត្យ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង